தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சுதாராஜ்
ஆசிரியர் பெயர் : Sutharaj
தொடர்பு எண் : 94714866945
முகவரி : 40-1/4, பாரதி வீதி, NHS பிளாட்ஸ்
மாளிகாவத்தை
கொழும்பு - 10
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 8
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
சுதாராஜ் அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2 3 4 5 6 7 8
மனித தரிசனங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : சுதாராஜ்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 45
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 172
ISBN :
1 2 3 4 5 6 7 8

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan