தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


துரையர்
ஆசிரியர் பெயர் : Thuraisingam, S
முகவரி :
- 0000
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 5
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
துரையர் அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2 3 4 5
நட்பே உயர்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : துரையர்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 20
ISBN : 9789550367030
1 2 3 4 5

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan