தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அந்தனி ஜீவா
ஆசிரியர் பெயர் : Antony Jeeva
முகவரி : த.பெ எண் - 32
கண்டி -
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
அந்தனி ஜீவா அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2
சிறகு விரிந்த காலம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : அந்தனி ஜீவா
பதிப்பகம் : சிந்தனை வட்டம்
விலை : 140
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 68
ISBN : 9789558913772
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan