தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நடராசா, எஃப்.எக்ஸ்.சி
ஆசிரியர் பெயர் : Nadarasa, F.X.C
முகவரி :
யாழ்ப்பாணம் - 00
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
நடராசா, எஃப்.எக்ஸ்.சி அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2
ஈழத்துத் தமிழ் நூல் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : மீள் அச்சு (2001)
ஆசிரியர் : நடராசா, எஃப்.எக்ஸ்.சி
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 50.00
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் : 108
ISBN : 9559429086
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan