தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழண்ணல்
ஆசிரியர் பெயர் : Thamizhannal
முகவரி : முதன்மைச் சாலை
சதாசிவ நகர்
மதுரை - 625020
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 15
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
தமிழண்ணல் அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
சங்க இலக்கியத் தொன்மை அகச்சான்றுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(நவம்பர்2008)
ஆசிரியர் : தமிழண்ணல்
பதிப்பகம் : நோக்கு
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan