தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


முத்து, சு நெல்லை
ஆசிரியர் பெயர் : Muthu, S Nellai
முகவரி : ஆராய்ச்சி நிலையம்
ஸ்ரீ ஹரிக்கோட்டா - 00
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
முத்து, சு நெல்லை அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2
ஏவூர்தியியல் ( Rocketry )
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (ஜூலை 2006)
ஆசிரியர் : முத்து, சு நெல்லை
பதிப்பகம் : ஆர்வி பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : அறிவியல்
பக்கங்கள் : 120
ISBN :
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan