தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஜீன் லாறன்ஸ்.செ
ஆசிரியர் பெயர் : Jean Lawrance, S
முகவரி : சென்னை
சென்னை -
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
ஜீன் லாறன்ஸ்.செ அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2 3 4
தமிழியல் ஆய்வுச் சிந்தனைகள் - நாட்டுப்புறவியல், கலை & பண்பாடு
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : ஜீன் லாறன்ஸ்.செ
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 319
ISBN :
1 2 3 4

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan