தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : விவாதம்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
விவாதம் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
பாரதி பாடல்களுக்குத் தடை
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (டிசம்பர் 2008 )
ஆசிரியர் : மார்க்ஸ், அ
பதிப்பகம் : புலம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : விவாதம்
பக்கங்கள் : 100
ISBN : 9788190787703
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan