தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வானத்திலே திருவிழா
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
செல்வகணபதி, பொன்
பதிப்பகம் : பொன்னா பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 144
புத்தக அறிமுகம் :
இன்றைய குழந்தைகளுக்காக அழகு தமிழில் அமைந்துள்ள பாடல்கள்
ஊடக மதிப்புரைகள்
1
மதிப்புரை வெளியான நாள் : update
மதிப்புரை வழங்கிய இதழ் : தமிழர் கண்ணோட்டம்
மதிப்புரை வழங்கியவர் பெயர் : ஆசிரியர் குழு

குழந்தைகளுக்கான இனிய பாடல்களின் தொகுப்பு. குழந்தைகளுக்குப் பிடித்த நாய், பூனை, கிளி, நிலா எல்ஆம் உண்டு. அத்துடன் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் நல்ல கருத்துக்கள் நயமாய் இணைந்து வருவது சிறப்பு. வா மழையே வா, உயிர், மெய் எழுத்துக்களுக்கான புதிய பாடல்கள் பயன் தருவன. குழந்தை இலக்கியம் தமிழில் பெரிதும் வளர வேண்டிய நிலையில் இந்நூல் அரிய முயற்ச்சி. வண்ணமிகு பக்கங்கள் குழந்தைகளைக் கவரும். - - - ஜூன் 2007 - - - -

1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan