தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நூலக முன்னோடிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1980)
ஆசிரியர் :
தில்லைநாயகம், வேve-thillainayagam@rediffmail.com
பதிப்பகம் : பாரி நிலையம்
Telephone : 914425270795
விலை : 6
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 136
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan