தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நூலகக் கதை
பதிப்பு ஆண்டு : 1981
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1981)
ஆசிரியர் :
தில்லைநாயகம், வேve-thillainayagam@rediffmail.com
பதிப்பகம் : மாக்மில்லன்
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 64
புத்தக அறிமுகம் :
ஐந்தாம் உலகத் தமிழ் மாநாட்டிற்காக ஆசிரியர் தனது கருத்துக்களை பதிந்துள்ள நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan