தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கட்டுரைக் கசடறை என்னும் வியாச விளக்கம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் :
பாவாணர்
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
Telephone : 914424339030
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 128
புத்தக அறிமுகம் :
பாவாணரின் ஆய்வு நூல். 1995 இல் முற்பதிப்பாக வெளிவந்த நூல் பாவாணர் நூல்கள் அனைத்துத் தமிழர் இல்லங்களிலும் இருக்கவேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan