தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : தமிழ் இலக்கணம்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 48
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
தமிழ் இலக்கணம் வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3 4 5
சொல்லிலக்கணமும் சமூக உறவுகளும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2014
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பாலசுப்பிரமணியன், உல
பதிப்பகம் : யாழினி பதிப்பகம் ( கடவு )
விலை : 175.00
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 208
ISBN :
வாழும் தமிழ்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 125.00
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 232
ISBN :
பெருந்தேவனாரின் வீரசோழிய உரைத்திறன்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(மே 2008)
ஆசிரியர் : அய்யப்பன், கா
பதிப்பகம் : காசி பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 232
ISBN :
பயப்படாதீர்கள் ( தொல்காப்பியம் எளிது )
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 60.00
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 112
ISBN : 9788190768955
தொல்காப்பியம் - எழுத்ததிகாரம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : கணேசையர், சி
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 472
ISBN :
வாழிய செந்தமிழ்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : கோதண்டராமன், இரா
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 140
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 500
ISBN :
தமிழ் விருந்து
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : பதினைந்தாம் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : சேதுப்பிள்ளை, ரா.பி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 158
ISBN : 9788183794046
குவலயாநந்தம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : காவேரி, கி
பதிப்பகம் : தமிழாய்வு மன்றம்
விலை : 125
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 228
ISBN :
இக்காலத் தமிழ் இலக்கணம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : பூம்பொழில் வெளியீடு
விலை : 300
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 414
ISBN :
நன்னூல் சொல்லதிகாரம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : இளவரசு, சோம
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 160
ISBN :
1 2 3 4 5

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan