தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழரின் தோற்றமும் பரவலும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
இராமநாதன், பி
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
Telephone : 914424339030
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 118
இது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு ஆக்கம்
மூல மொழி :
மூல ஆசிரியர் : வீ.ஆர்.இராமச்சந்திர தீட்சிதர்
புத்தக அறிமுகம் :
வீ.ஆர்.இராமச்சந்திர தீட்சிதர் அவர்கள் எழுதிய ஆய்வு நூலின் தமிழாக்கம்
ஊடக மதிப்புரைகள்
1
மதிப்புரை வெளியான நாள் : update
மதிப்புரை வழங்கிய இதழ் : தமிழ்ப்பாவை
மதிப்புரை வழங்கியவர் பெயர் : அருளாளன்

ஆரியத்தில் தமிழ் இருக்கிறது என்ற உண்மையை முதன் முதலில் கண்டு காட்டியவர் கால்டுவெல். அவரைத் தொடங்கி பாவாணர் ஆய்வுரை வரை ஆசிரியர் திறமையாக ஆய்வு செய்துள்ள நூல். பழந்தமிழ் நாகரிகத்தை எவ்வாறெல்லாம் கண்டு ஆய்வு செய்தனர் என்பதையும் அயல்நாடுகளில் தமிழர் நாகரிகத்தின் பரவல் எவ்வாறு பரவி வந்துள்ளது என்பதையும், தென்னிந்தியாவிற்கே உரிய கைத்தொழில், கலை, இலக்கியம், ஆகியன சிந்துவெளி, சுமேரிய, எகிப்து, கிரீட் தீவு ஆகிய இடங்களில் எப்படி பரவின என்பதையும் ஆழ அகன்று எழுதிய ஆய்வு நூல். - - - இதழ் 237; 2006.10.01 - - -

1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan