தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : ஆய்வு
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 252
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
ஆய்வு வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
பாரதியின் இறுதிக் காலம் : 'கோவில் யானை' சொல்லும் கதை
பதிப்பு ஆண்டு : 2014
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : மணிகண்டன், ய
பதிப்பகம் : காலச்சுவடு பதிப்பகம்
விலை : 60.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 64
ISBN : 9789382033936
மணிக்கொடி மரபும் பாரதிதாசனும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2014
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : மணிகண்டன், ய
பதிப்பகம் : காலச்சுவடு பதிப்பகம்
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 224
ISBN : 9789382033349
பாரதியியல் : கவனம்பெறாத உண்மைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2014
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : மணிகண்டன், ய
பதிப்பகம் : பாரதி புத்தகாலயம்
விலை : 140.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 192
ISBN : 978938442114401
தொல்காப்பியரின் தொல்காப்பியத் தாவரங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 360.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 320
ISBN : 9788192377131
கபிலரின் குறிஞ்சிப்பாட்டுத் தாவரங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 360
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 376
ISBN : 9788192377117
எஸ்.பொ சிறுகதைகள் - ஒரு மதிப்பீடு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சசிகலா, ப
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 232
ISBN : 9789381322031
மலையகத் தமிழ்ச் சஞ்சிகைகள் ஓர் ஆய்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சர்மிளாதேவி, இரா
பதிப்பகம் : புரவலர் புத்தகப் பூங்கா
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 96
ISBN : 978955095046
சங்க இலக்கியத் தொன்மை அகச்சான்றுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(நவம்பர்2008)
ஆசிரியர் : தமிழண்ணல்
பதிப்பகம் : நோக்கு
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
தமிழ்ப் புதுக்கவிதைகளில் சீர்திருத்தச் சாடல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : முத்துநகை, செ
பதிப்பகம் : தமிழாய்வு மன்றம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 124
ISBN :
ஆய்வுத்துணர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(ஜனவரி2008)
ஆசிரியர் : சுப்புலட்சுமி, நா
பதிப்பகம் : தி பார்க்கர்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 96
ISBN : 9788190759915
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan