தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


யாழ்ப்பாணச் சரித்திரம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை, ஆ
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
Telephone : 914424339030
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 124
புத்தக அறிமுகம் :
பூகோள படத்தில் யாழ்ப்பணத்தை நோக்கும்போது அது கடுகுப்பிரமாணமாய்த் தோன்றினும், அதன் சரித்திரத்தை நோக்கும்போது பெரிய தேசங்களின் சரித்திரங்களோடு வைத்து நோக்கத்தக்க பெருமையுடையதாயிருக்கிறது. 1505இல் இலங்கைக்கு வந்த பறங்கிக்காரர் இலங்கையின் அநேக பகுதிகளை சிஙகளவரசர்பாற் கவர்ந்த பின்னரும் 100 வருஷஞ் சென்றே யாழ்ப்பணத்தைப் பிடித்தார்கள். - - - ஆ.முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை - 22.07.1912 - - -

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan