தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : வரலாறு
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 106
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
வரலாறு வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
சோழன் வென்ற கடாரம் : பூஜாங் பள்ளத்தாக்கு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : கார்த்திகேசு, ரெ
பதிப்பகம் : டத்தோ வீ. நடராஜன்
விலை :
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 137
ISBN : 9789671070710
தமிழர் வரலாறு : கிழாரியம் முதல் முதலாளியம் வரை
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : குணா
பதிப்பகம் : தமிழக ஆய்வரண்
விலை :
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 44
ISBN :
ரிக் வேத சமூகம் - ஒரு பார்வை
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சுந்தரசோழன்
பதிப்பகம் : செந்தழல் வெளியீட்டகம்
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 256
ISBN :
தமிழின் வெற்றி
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 45.00
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 100
ISBN :
முந்நீர் விழா
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 40.00
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 120
ISBN :
சங்கர ராசேந்திர சோழன் உலா
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 7.00
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 144
ISBN :
ஆலவாய்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2009)
ஆசிரியர் : நரசய்யா
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 275
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 158
ISBN : 9788183795173
மகாவம்ச
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (அக்டோபர் 2009)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 350
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 400
ISBN : 9788189748807
தமிழரின் தோற்றமும் பரவலும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : இராமநாதன், பி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 240.00
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 116
ISBN : 9789551857424
தமிழ நாகரிகமும் சிந்துவெளி நாகரிகமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : இராமநாதன், பி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 240.00
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 116
ISBN : 9789551857417
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan