தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இலகு தமிழில் இனிக்கும் தமிழ் இலக்கணம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் :
சித்தார்த்தன், சிங்கப்பூர்nas@pscific.net.sg
பதிப்பகம் : நர்மதா பதிப்பகம்
Telephone : 914428280466
விலை : 400
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 608
ISBN : 981-04-8535-2
புத்தக அறிமுகம் :
செந்தமிழின் இலக்கண விதிகள் அனைத்தையும் சுவையான எடுத்துக்காட்டுக்களுடன் விளக்கும் அரிய நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan