தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஈழம் தந்த இனிய தமிழ்க்கொடை
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
இளங்குமரனார், இரா
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
Telephone : 914424339030
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 96
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan