தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பொன் பரப்பின வாணகோவரையன்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் :
சந்திரமூர்த்தி, மா
வெங்கடேசன், ந
பதிப்பகம் : சேகர் பதிப்பகம்
Telephone : 914465383000
விலை : 85
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 144
புத்தக அறிமுகம் :
பண்டைய கால குறுநில மன்னர்களில் ஒருவரான, தென்னார்க்காடு, வடார்க்காடு, ஆறகளூர் பகுதிகளில் செல்வாக்குப் பெற்றவர்களுமான வாணகோவராயர்களைப் பற்றிய நூலாகும். இவர்கள் தமிழக கலைக்கு ஆற்றிய தொண்டுகளையும் இந்நூல் கூறுகிறது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan