தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இரண்டாம் உலகப்போர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் :
சந்திரன், சுப்பிரமணியம்
பதிப்பகம் : சாந்தி பதிப்பகம்
Telephone : 914428546719
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 336
புத்தக அறிமுகம் :
இரண்டாம் உலகப்போர் பற்றிய விரிவான நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan