தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


யாழ்ப்பாண அகராதி - 1
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் :
சந்திரசேகரப் பண்டிதர்
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
Telephone : 914424339030
விலை : 400
புத்தகப் பிரிவு : அகராதி
பக்கங்கள் : 520
புத்தக அறிமுகம் :
1842 இல் வெளிவந்த யாழ்ப்பாண அகராதியின் மறுபதிப்பு.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan