தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சந்திரசேகரப் பண்டிதர்
ஆசிரியர் பெயர் : Chandrasekara Pandithar
முகவரி : யாழ்ப்பாணம்
யாழ்ப்பாணம் - 00000
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 3
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
சந்திரசேகரப் பண்டிதர் அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2 3
யாழ்ப்பாண அகராதி
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சந்திரசேகரப் பண்டிதர்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 4500.00
புத்தகப் பிரிவு : அகராதி
பக்கங்கள் : 1008
ISBN : 9789551857141
1 2 3

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan