தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஓர் ஆஸ்திரேலிய ஈழத்மிழரின் இந்தியப் பயணம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் :
ஸ்ரீகந்தராசா, சுsrisuppiah@hotmail.com
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
Telephone : 914424342926
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : பயணக்கட்டுரை
பக்கங்கள் : 100
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
தனது இந்தியப் பயணத்தில் சந்தித்தவற்றைப் பற்றி ஆசரியரின் பதிவுகள்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan