தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : பயணக்கட்டுரை
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 21
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
பயணக்கட்டுரை வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3
இலங்கைக் காட்சிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 60.00
புத்தகப் பிரிவு : பயணக்கட்டுரை
பக்கங்கள் : 152
ISBN :
கண்டறியாதன கண்டேன்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 125.00
புத்தகப் பிரிவு : பயணக்கட்டுரை
பக்கங்கள் : 336
ISBN :
கடலோடியின் கம்போடியா நினைவுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2009)
ஆசிரியர் : நரசய்யா
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : பயணக்கட்டுரை
பக்கங்கள் : 160
ISBN : 9788183795227
கம்போடியா : இந்தியத் தொன்மங்களை நோக்கி
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : கானா பிரபா
பதிப்பகம் : வடலி
விலை : 140.00
புத்தகப் பிரிவு : பயணக்கட்டுரை
பக்கங்கள் : 162
ISBN : 9788190840514
தமிழீழம் - நான் கண்டதும் என்னைக் கண்டதும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு(2008)
ஆசிரியர் : புகழேந்தி, ஓவியர்
பதிப்பகம் : தோழமை வெளியீடு
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : பயணக்கட்டுரை
பக்கங்கள் : 376
ISBN :
ஈழக் கதவுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : செயப்பிரகாசம், பா
பதிப்பகம் : தோழமை வெளியீடு
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : பயணக்கட்டுரை
பக்கங்கள் : 160
ISBN :
ஓர் ஆஸ்திரேலிய ஈழத்மிழரின் இந்தியப் பயணம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : ஸ்ரீகந்தராசா, சு
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : பயணக்கட்டுரை
பக்கங்கள் : 100
ISBN :
தமிழீழம் - நான் கண்டதும் என்னைக் கண்டதும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : புகழேந்தி, ஓவியர்
பதிப்பகம் : தோழமை வெளியீடு
விலை : 125
புத்தகப் பிரிவு : பயணக்கட்டுரை
பக்கங்கள் : 352
ISBN :
சுற்றும் உலகில் சுற்றிய இடங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : சாந்தகுமாரி, சிவகடாட்சம்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 85
புத்தகப் பிரிவு : பயணக்கட்டுரை
பக்கங்கள் : 124
ISBN : 9788183793711
பார்வையின் நிழல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(செப்டம்பர் 2006)
ஆசிரியர் : குமணராசன், சு
பதிப்பகம் : இலெமூரியா வெளியீட்டகம்
விலை : 190
புத்தகப் பிரிவு : பயணக்கட்டுரை
பக்கங்கள் : 256
ISBN :
1 2 3

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan