தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஆனங்கூர் கரியகாளியம்மன் கோயில் காணியாளர்கள் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1997)
ஆசிரியர் :
இராசு, செ
பதிப்பகம் : கரியகாளியம்மன் கோயில்
Telephone : 91428828241
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 96
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
திருச்செங்கோடு வட்டம் ஆனங்கூர் காணியாளர்கள் காரி, கண்ணன், பனங்காடை குல வரலாற்றுச் செய்திகள் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஈரோடு கொங்கிலம்மன் ஆனங்கூர் வந்த வரலாறு தொடர்பான செய்திகளுடன் கரிய காளியம்மன் ஊஞ்சல் பாட்டு இலக்கியமும் இடம்பெற்றுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan