தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மேல்ஒரத்தை பொருள் தந்த குல வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
இராசு, செ
பதிப்பகம் : அண்ணன்மார் - பவானியம்மன் கோயில்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 50
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
கரூர் அருகே உள்ள இக்கோயிலில் நடைபெறும் பச்சைத் திருவிழா, தெவம் பற்றிய சிறப்புச் செய்திகள் கூறப்பட்டுள்ளன. இஙகு நடைபெறும் சிறப்பான மகா சிவராத்திரி விழா நிகழ்ச்சிகள் தொகுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளன.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan