தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


யாப்பறிந்து பாப்புனைய....
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
அரங்கராசன், மருதூர்marudurar@yahoo.co.in
பதிப்பகம் : ஐந்திணைப் பதிப்பகம்
Telephone : 914428549410
விலை : 225
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 432
அளவு - உயரம் : 22
அளவு - அகலம் : 14
தமிழக அரசின் முதற்பரிசு பெற்ற புத்தகம்
புத்தக அறிமுகம் :
யாப்பு இலக்கணம் அறிந்து , 'மரபுக் கவிதை' இயற்ற விரும்புவார்க்கு நம்பகமான ஒரு வழித்துணைவன்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan