தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஊடகங்களால் ஊரைப் பற்றும் நெருப்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் :
தமிழண்ணல்
பதிப்பகம் : மெய்யப்பன் பதிப்பகம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 128
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
இந்நூலில் 21 கட்டுரைகள் உள. இவை யாவும், பல சமயங்களில் பல நோக்கில் எழுதப்பட்டை. தினமணியில் வெளிவந்தவையும் உள. ஊடகங்களால் (தொலைக்காட்சி, திரைப்படம், கதைகள், வார,மாத,நாளிதழ்கள், வானொலிப்பண்பலைகள்) தமிழும் கெட்க்கப்படுகிறது. தமிழர் பண்பாடும் சிதைக்கப்படுகிறது. ஊரைப் பற்றும் நெருப்பு, தன் வீட்டைப் பற்றாதா? கேடு விளைவிப்பார் சிந்திக்கவேண்டும்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan