தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


எழுச்சிதரும் எண்ணச் சிறகுகள்!
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் :
தமிழண்ணல்
பதிப்பகம் : மெய்யப்பன் பதிப்பகம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 224
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
இத்தொகுப்பில் 22 கட்டுரைகள் உள. முதல் மூன்று கட்டுரைகள் இசைத்தமிழ் பற்றியவை. இத்தொகுப்பில் நாம் இழந்தவை, இழந்து கொண்டிருப்பவை சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன. இதில் வரும் ஒவ்வொரு கட்டுரையிலும், இன்றைய தமிழ் ஆய்வாளருக்குச் சிறு குறிப்பேனும் கிடைக்கும். அதனால்தான் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை எழுதுவது எப்படி? என்ற கட்டுரை இறுதியில் இடம் பெறுகிறது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan