தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஒப்பிலக்கியப் பார்வையில் சங்க இலக்கிய ஒளிச் சுடர்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் :
தமிழண்ணல்
பதிப்பகம் : மெய்யப்பன் பதிப்பகம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 112
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
ஒப்பியலாய்விற்கு ஒரு புதிய வழிகாட்டி. ஒப்பியல் துறையில் ஆய்வு மேற்கொள்ள விரும்பும் ஆர்வலர்க்கு நல்லதொரு வழிகாட்டியாகும். செய்முறைப் பயிற்சி போல், இலக்கிய கொள்கைகளைச் சங்க இலக்கியப் பாடல்களில் ஏற்றிப் பொருத்திக் காட்டும் அழகு, இந்நூலின் ஏற்றமிகு சிறப்பாகும்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan