தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ்வழிக் கல்விச் சிந்தனைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் :
தமிழண்ணல்
பதிப்பகம் : மெய்யப்பன் பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 160
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
கல்விமொழியால்தான் தமிழ் நிலைக்கும்! பிற முயற்சிகள் வளர்ச்சிகள் அனைத்திற்கும் நம் தாய்த்தமிழ் கல்விமொழி ஆவதே அடிப்படை. தமிழ் - செம்மொழி என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், உலகெங்கும் ஒரு கிளர்ச்சியும் மலர்ச்சியும் எழுச்சியும் ஏற்பட்டுள்ளன. இதனை நிலைபெறச் செய்யத் திட்டம் தீட்டி நாள்தோறும் செயற்படுத்துதல் தமிழர் அனைவரின் கடமையாகும்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan