தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மறவர் உறவு முறை
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(ஜூன் 2002)
ஆசிரியர் :
சின்னத்தம்பி, எம்.ஏ
பதிப்பகம் : இளவழகன் பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 368
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
உறவுமுறையானது, தனது வீச்சையும் வீரியத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து வருகின்ற காலமிது. மரத்தை மண்ணோடு சேர்த்துப் பிடித்து பிணைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஆணி வேராகவும், பக்க வேர்களாகவும் உற்றார் உறவினர், குடும்பத்தைச் சமூகத்தோடு சேர்த்துப் பிடித்து பிணைத்துக் கொண்டிருந்த காலத்தில் உறவு முறையானது கொடிகாட்டிப் பறந்துகொண்டிருந்தது......

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan