தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பாரதியார் கவிதைகளில் அணிநலம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( அக்டோபர் 2002)
ஆசிரியர் :
மாதவன், சி.வ
பதிப்பகம் : இளவழகன் பதிப்பகம்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 448
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
இதுவரை கிடைத்துள்ள பாரதியாரின் கவிதைகள் யாவும் உள்ள தொகுப்பான, வானவில் பிரசுரம் வெளியட்டுள்ள "பாரதியார் கவிதைகள்" என்னும் நூல் ஆய்விற்கு உட்படுத்தபப்ட்டுள்ளது. அணிகளின பயன்பாடும் வளர்ச்சியும், பாரதியார் கவிதைகளில் மரபு உவமைகள், பாரதியார் கவிதைகளில் புதிய உவமைகள், பாரதியார் உவமைகள் உணர்த்தும் செய்தி என்ற நான்கு பெரும் பிரிவுகளில் ஆழமான பார்வையை உடைய ஆய்வு நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan