தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ் நிகண்டுகள் ஆய்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( ஆகஸ்ட் 2002)
ஆசிரியர் :
சற்குணம், மா
பதிப்பகம் : இளவழகன் பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 376
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
சொற்களுக்குப் பொருள் கூறுகிற, செய்யுள் நடையில் இயற்றப்பட்ட நூல்களான 'நிகண்டு'களைப் பற்றிய ஆய்வாகும். நிகண்டு நூல்களும் ஏனைய தமிழ் இலக்கிய இலக்கண நூல்களைப் போலவே சமயங்களால் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளன. அகராதிகளின் வருகையின் பின்னர் நிகண்டுகள் பாவனையில் இல்லத நிலையில் ஆய்வாளர் நிகண்டுகள் பற்றிய ஆய்வை மேற்கொண்டது சிறப்பானது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan