தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஆய்வுச் சுடர் ( தொகுதி - 1 )
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2007)
ஆசிரியர் :
தமிழாய்வு மன்றம்
பதிப்பகம் : மெய்யப்பன் பதிப்பகம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 256
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
ஆய்வுச் சுடர் சென்னைப் பல்கலைக் கழக தமிழ் மொழித்துறை ஆய்வு மாணவர்களள் தமிழாய்வு மன்றம் என்னும் கல்விசார் அமைப்பு வாயிலாக தமாழாய்வு பன்முக நோக்கு எனும் பொதுப்பொருளில் நடத்திய இரண்டாவது பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கில் வாசிக்கப்பெற்ற கருத்தரங்கக் கட்டுரகளின் தொகுப்பு நூல் வடிவில். 47 ஆய்வாளர்களின் கட்டுரைகள் உள்ள முதல் தொகுதி

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan