தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழாய்வு மன்றம்
முகவரி : தமிழ் மொழித்துறை
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
சென்னை - 600005
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
தமிழாய்வு மன்றம் அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2 3 4
ஆய்வுச் சுடர் ( தொகுதி - 1 )
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2007)
ஆசிரியர் : தமிழாய்வு மன்றம்
பதிப்பகம் : மெய்யப்பன் பதிப்பகம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 256
ISBN :
1 2 3 4

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan