தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அரசியல் விஞ்ஞானம் : அரசு பற்றிய கற்கையும் அரசை இனம்காணுதலும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
கிருஷ்ணமோகன், தனபாலசிங்கம்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 360.00
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 136
ISBN : 9789551857608
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

அணிந்துரை
முகவுரை
நன்றியுரை
 
அரசியல் விஞ்ஞானத்தை இனம்காணல்
 1. அரசியல் விஞ்ஞானத்தின் இயல்புகள்
 2. அரசியல் விஞ்ஞானத்தின் செயற்பரப்பெல்லை
 3. அரசியல் விஞ்ஞானம் ஓர் விஞ்ஞானமா?
 4. அரசியல் விஞ்ஞானத்தினைக் கற்பதற்கான அணுகுமுறைகள்
 5. அரசியல் விஞ்ஞானமும், ஏனைய சமூக விஞ்ஞானப் பாடங்களும்.
அரசுபற்றிய கற்கையும், அரசை இனம்காணுதலும்
 1. அரசு: தோற்றமும், வளர்ச்சியும்
 2. அரசினை இனம்காணுவதற்கான அடிப்படைகள்
 3. அரசுடன் தொடர்புடைய எண்ணக்கருக்கள்
அரசு பற்றிய கோட்பாடுகளை  விளங்கிக்கொள்ளல்
 1. தெய்வீக வழியுரிமைக் கோட்பாடு
 2. சமூக ஒப்பந்தக் கோட்பாடு
 3. தாராண்மைக் கோட்பாடு
 4. பாசிசக் கோட்பாடு
 5. மாக்ஸ்சிசக் கோட்பாடு 
 6. அரசு பற்றிய ‘பலக்” கோட்பாடு
 7. வரலாற்று அல்லது படிமுறை வளர்ச்சிக் கோட்பாடு
 8. தந்தை வழி, தாய்வழிக் கோட்பாடு
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan