தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : அரசியல்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 22
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
அரசியல் வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3
ஈழம் : காலத்தின் குரல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சமத்துவன், பவா
பதிப்பகம் : இந்திய சமூகநீதி ஊடக மையம்
விலை : 70.00
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 152
ISBN :
பலஸ்தீனம் : ஒரு சமகால நோக்கு
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : கணேசலிங்கம், கே.ரீ
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 260.00
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 108
ISBN : 9789551857868
அரசியலும் சிவில் சமூகமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : விக்னேஸ்வரன், ரீ
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 260.00
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 104
ISBN : 9789551857875
இந்தியா-இலங்கை போரும் குற்றமும் : ஒரு பன்னாட்டுப் பார்வை
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சமத்துவன், பவா
பதிப்பகம் : இந்திய சமூகநீதி ஊடக மையம்
விலை : 70.00
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 140
ISBN :
சர்வதேச அரசியல் சில பார்வைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : கணேசலிங்கம், கே.ரீ
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 80
ISBN : 9789551857745
அரசியல் விஞ்ஞானம் : அரசியல் செயற்பாடும் அரசியல் செயல்முறையும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : கிருஷ்ணமோகன், தனபாலசிங்கம்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 400.00
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 156
ISBN : 9789551857615
அரசியல் விஞ்ஞானம் : அரசு பற்றிய கற்கையும் அரசை இனம்காணுதலும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : கிருஷ்ணமோகன், தனபாலசிங்கம்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 360.00
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 136
ISBN : 9789551857608
வாழ்புலம் இழந்த துயர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : புஷ்பராஜன், மு
பதிப்பகம் : சாளரம்
விலை : 60.00
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
காலத்துயரும் காலத்தின் சாட்சியும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : யதீந்திரா
பதிப்பகம் : சாளரம்
விலை : 60.00
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
மார்க்சியமும் இலக்கியமும் : சில நோக்குகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : இரண்டாம்பதிப்பு
ஆசிரியர் : கனகரத்னா, ஏ.ஜெ
பதிப்பகம் : பரிசல்
விலை : 60.00
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
1 2 3

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan