தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மார்க்சியமும் இலக்கியமும் : சில நோக்குகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : இரண்டாம்பதிப்பு
ஆசிரியர் :
கனகரத்னா, ஏ.ஜெ
பதிப்பகம் : பரிசல்
Telephone : 919382853646
விலை : 60.00
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 112
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
இது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு ஆக்கம்
மூல மொழி : English
மூல ஆசிரியர் : பலர்
புத்தக அறிமுகம் :
உள்ளடக்கம்
  1. அதிகாரி, ஆட்சி, சோசலிசம், இலக்கியம் - அலன் ஸ்விஞ்வுட்
  2. சோசலி யதார்த்தவாதமும் இலக்கியக் கோட்பாடும் - கேரி சோல் மொர்சன்
  3. உருவம், உள்ளடக்கம் மார்க்சிய விமர்சனம் - றெஜி சிறிவர்த்தனா
  4. மார்க்சியமும் இலக்கியமும் - ஏ.ஜே.கனகரட்னா
  5. இலக்கிய விமர்சமும் படைப்புகளும் - வே.மீனாட்சிசுந்தரம்
  6. ஏ.ஜே ன் மார்க்சியமும் இலக்கியமும் - சி.ஜெய்சங்கர்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan