தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இந்தியா-இலங்கை போரும் குற்றமும் : ஒரு பன்னாட்டுப் பார்வை
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
தொகுப்பாசிரியர் :
சமத்துவன், பவாsamathuvan@yahoo.com
பதிப்பகம் : இந்திய சமூகநீதி ஊடக மையம்
Telephone : 914428515051
விலை : 70.00
புத்தகப் பிரிவு : அரசியல்
பக்கங்கள் : 140
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan