தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அழியா அழகு
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 85.00
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 192
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

வாகீச கலாநிதி கி.வா.ஜகந்நாதன் அவர்களால் கலைமகள் இதழில் கம்பராமாயணம் தொடர்பில் எழுதப்பட்ட 17 கட்டுரைகள் அடங்கிய நூல். 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan