தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : இலக்கியம்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 81
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
இலக்கியம் வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3 4 5 6 7 8 9
அழியா அழகு
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 85.00
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 192
ISBN :
சிலப்பதிகாரம் ( எல்லோர்க்குமான எளிய உரையுடன் )
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2008 )
ஆசிரியர் : சரவணன், ப
பதிப்பகம் : சந்தியா பதிப்பகம்
விலை : 250
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 576
ISBN :
வேமன நீதி வெண்பா
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2008 )
ஆசிரியர் : சரவணன், ப
பதிப்பகம் : சந்தியா பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 120
ISBN :
திரிகடுகம் ( ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன் )
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : பானுமதி, ப
பதிப்பகம் : சந்தியா பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 102
ISBN :
நாலடியார் இசைப்பா
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : தாய்மையகம்
விலை : 125
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 408
ISBN :
தமிழின் கவிதையியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : சிவத்தம்பி, கா
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 232
ISBN : 9789556590684
தமிழ்நூற் பதிப்புப் பணியில் உ.வே.சா (பாடவிமர்சனவியல் நோக்கு)
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : சிவத்தம்பி, கா
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 45
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 58
ISBN : 9789556591044
தொல்காப்பியமும் கவிதையும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : சிவத்தம்பி, கா
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 94
ISBN : 9789556591095
திருக்குறள் விளக்கவுரை
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : வளன் அரசு, பா
பதிப்பகம் : கானல்வரி பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 304
ISBN :
சங்ககாலச் சமூகமும் சமய-மெய்யியற் சிந்தனைகளும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : கிருஷ்ணராஜா.சோ
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 94
ISBN : 97895565908406
1 2 3 4 5 6 7 8 9

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan