தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வாழும் தமிழ்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 125.00
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 232
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :

தொல்காப்பயத்தின் வளக்கம் அன்று இது ; அதில் கூறப்பெறும் இலக்கணச் செய்திகளை முறையாகத் தொகுத்துக் தருவதும் அன்று ; தொல்காப்பியச் சொல்லதிகாரத்தில் உள்ள செய்திகளாகிய சிறு புழைகளினூடே பரந்து,  விரிந்து பண்டைத் தமிழர்களின் வாழ்க்கையைப் பார்க்க முயற்சிக்கும் முயற்சி. 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan