தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இருபதில் தமிழ் வளர்ச்சி
பதிப்பு ஆண்டு : 1996
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
அன்னி தாமசு
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 40.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 172
கட்டுமானம் :
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :

உள்ளடக்கம்

  • கிறித்தவர் நாவல்
  • மகளிர் சிறுகதை
  • மரபுக் கவிதை
  • மொழிபெயர்ப்பு
  • காலாண்டு அரையாண்டு ஏடுகள்
  • தமிழ்க் கல்வி
  • நூற்றொகை
  • சொல்லகராதி

ஆகிய தலைப்புகளினூடாக இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஒரு காலப்பகுதியின் தமிழ் வளர்ச்சியை சுட்டும் ஆய்வுக் கட்டுரை நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan