தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பழந்தமிழ்ப் புதுமை
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
அன்னி தாமசு
உமாமஹேஸ்வரி, லொ.ஆ
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 50.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 170
கட்டுமானம் :
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :

உள்ளடக்கம்

  • பொருளியல் - ச.வே.சுப்பிரமணியன்
  • நிலவியல் - லொ.ஆ.உமா மஹேஸ்வரி
  • நீரியல் - ச.சுவகாமி
  • வானியல் - அன்னி தாமசு
  • சூழலியல் - பு.பாலாஜி
  • மக்கட்பெயர்ச்சியியல் - ந.கடிகாசலம்
  • பார்வை நூல்கள்

தலைப்புகளினூடாக 6 ஆய்வாளர்களின் கட்டுரைகள் சங்கத்தமிழ்க் கவிதைகள் பற்றிய புதிய பார்வையைத் தருகின்றன.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan