தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பருத்தித்துறையூராம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
இரகுவரன், பா
பதிப்பகம் : தேடல் வெளியீடு
Telephone :
விலை : 750.00
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 260
ISBN : 9789555392136
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 24 cm
அளவு - அகலம் : 18 cm
எடை : 000 g
புத்தக அறிமுகம் :

பருத்தி நகர் பற்றிய சமூகவியல் வரலாற்று ஆவணமாக்கலும் ஆய்வும் முன்னோடி நூல். 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan