தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வாலறிவு பேசுகிறது - லீ குவான் யூ - சிங்கப்பூரின் கதை
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
சிவம், க டாக்டர்
பதிப்பகம் : தாளையன் அச்சகம்
Telephone : 94112324531
விலை :
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 200
ISBN : 9558984019
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 24 cm
அளவு - அகலம் : 18 cm
எடை : 000 g
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan