தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சொல்லிலக்கணமும் சமூக உறவுகளும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2014
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
பாலசுப்பிரமணியன், உலulabalan@gmail.com
பதிப்பகம் : யாழினி பதிப்பகம் ( கடவு )
Telephone :
விலை : 175.00
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 208
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan