தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


Kannada மொழியிலிருந்து தமிழிற்கு வந்த புத்தகங்கள்
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
Kannada மொழியிலிருந்து தமிழிற்கு வந்த புத்தகங்கள்
1
ஸ்ரீமதி
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : சுதா மூர்த்தி
பதிப்பகம் : வானதி பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 204
மூலம் : Kannada சுதா மூர்த்தி
1
 
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan